Συνθήκες παιχνιδιού

Συνθήκες παιχνιδιού
Γενικοί όροι διεξαγωγής του παιχνιδιού στο PremierParfum.gr στο Facebook

Σύμφωνα με αυτούς τους όρους, αλλάζουν οι κανόνες του διαγωνισμού που διοργανώνει το https://premierparfum.gr στο κοινωνικό δίκτυο www.facebook.com (εφεξής «το παιχνίδι»). Αυτές οι προϋποθέσεις είναι το μόνο έγγραφο που καθορίζει τις κύριες αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού που αφορούν τους καταναλωτές στην Ελλάδα.

 1. Διοργανωτής του παιχνιδιού
  Διοργανωτής του παιχνιδιού είναι η Premier Perfum Ltd., με διεύθυνση εγγραφής: Σοφοκλή Βενιζέλου 50-60 Χαλάνδρι 152 32 Ελλάδα, (εφεξής «PremierParfum.gr»).
 2. Ημερομηνία και τόπος του παιχνιδιού
  Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα ξεκινούν από 01/05/2022. Το παιχνίδι διεξάγεται στο κοινωνικό δίκτυο στην καθορισμένη σελίδα: https://www.facebook.com/PremierParfume (εφεξής «διάρκεια του παιχνιδιού» και «τόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού»).
 3. Συμμετέχοντες στο παιχνίδι
  Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι θαυμαστές της σελίδας https://www.facebook.com/PremierParfume στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Η διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλλει και θα συνοδεύεται πάντα από πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες. Για να συμμετάσχει στο παιχνίδι, κάθε συμμετέχων πρέπει να συμφωνήσει με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του παιχνιδιού που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και να τους τηρήσει χωρίς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.
 4. Αρχές και προϋποθέσεις του παιχνιδιού
  Οι κανόνες και οι όροι του παιχνιδιού υπόκεινται σε αλλαγές, οι οποίες πάντα θα εξηγούνται και θα περιγράφονται στις συνοδευτικές αναρτήσεις στη σελίδα θαυμαστών στο Facebook.
 5. Έπαθλα στο παιχνίδι
  Τα έπαθλα στο παιχνίδι ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο PremierParfume.gr και τις συνθήκες του παιχνιδιού.
 6. Κλήρωση νικητή από το παιχνίδι
  Η κλήρωση των νικητών στο παιχνίδι πραγματοποιείται από την εταιρεία PremierParfume.gr, σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού.
 7. Ανακοίνωση του νικητή
  Οι νικητές θα ανακοινωθούν μετά τον αγώνα στη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/PremierParfume
 8. Αποστολή των δώρων
  Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με ανάρτηση στη σελίδα του fan, μέσω email ή τηλεφώνου.
  Ο διοργανωτής του παιχνιδιού δεν φέρει καμία ευθύνη για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των δώρων.
 9. Φορολογικά στοιχεία
  Τα κέρδη από τα παιχνίδια υπόκεινται σε φορολογία όπως περιγράφεται στην τοπική νομοθεσία.
 10. Άλλες πληροφορίες
  Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει, να παρατείνει, να διακόψει, να αρνηθεί ή να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και να αφαιρέσει συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους γενικούς κανόνες του παιχνιδιού ή χρησιμοποιούν απαγορευμένα εργαλεία που παραβιάζουν τη σωστή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Εάν απαιτείται αλλαγή στους όρους ή τις προϋποθέσεις, αυτή η αλλαγή θα ανακοινωθεί μέσω ξεχωριστής ανάρτησης στη σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/PremierParfume. Η εγκυρότητα αυτών των αλλαγών προκύπτει από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στη δημοσίευση. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τυχαία έναν νικητή, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.
  Αποκλείεται η αποκατάσταση της συμμετοχής στο παιχνίδι μέσω του γηπέδου. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το παιχνίδι κατά την κρίση τους και χωρίς να αναφέρουν λόγο. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι οριστικά, χωρίς δικαίωμα προσφυγής.
  Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει άλλες υποχρεώσεις έναντι των συμμετεχόντων στο παιχνίδι, όπως περιγράφεται σε αυτούς τους όρους. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου όπου θα δημοσιευτούν οι πληροφορίες για το παιχνίδι.
 11. Εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων
  Η εταιρεία «PremierParfum» είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (CPDP) ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
  Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει το www.premierparfum.gr κατά τη συμμετοχή στο παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, διευκρίνιση ή διευκρίνιση στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι ή την παραλαβή των δώρων. Το www.premierparfum.bg εγγυάται ότι τα εν λόγω δεδομένα δεν θα παρασχεθούν σε καμία μορφή σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Σε περίπτωση ακύρωσης του δώρου ή αποκλεισμού του νικητή, γίνεται εκ νέου κλήρωση και επιλέγεται άλλος νικητής.
 12. Συγκατάθεση για λήψη διαφημιστικού υλικού
  Συμπληρώνοντας τη φόρμα παρέχετε το PremierParfum, με διεύθυνση εγγραφής: Σοφοκλή Βενιζέλου 50-60 Χαλάνδρι 152 32 Ελλάδα Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία μιας διεύθυνσης e-mail για ένταξη στη βάση δεδομένων για την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων σχετικά με το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών.
  Η απεγγραφή από την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων από το PremierParfum.gr μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας μια απλή φόρμα που βρίσκεται σε οποιοδήποτε e-mail με εμπορικό μήνυμα.
Scroll to Top