Συνθήκες παιχνιδιού

Συνθήκες παιχνιδιού
Γενικοί όροι του παιχνιδιού στο

Σύμφωνα με αυτούς τους όρους, οι κανόνες του διαγωνισμού που διοργανώνει η https://premierparfum.gr στο κοινωνικό δίκτυο www.facebook.com (εφεξής «το παιχνίδι»). Αυτοί οι όροι είναι το μόνο έγγραφο που καθορίζει τις κύριες αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού για χρήστες στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

 1. Διοργανωτής του παιχνιδιού
 2. Το παιχνίδι οργανώνεται από αυτήν την ιστοσελίδα
 3. Ημερομηνία και τόπος του παιχνιδιού
  Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα ξεκινούν. Το παιχνίδι παίζεται στο κοινωνικό δίκτυο στην καθορισμένη σελίδα(εφεξής “διάρκεια του παιχνιδιού” και “τόπος του παιχνιδιού”).
 4. Συμμετέχοντες στο παιχνίδι
  Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι θαυμαστές της σελίδας στο κοινωνικό δίκτυο . Η διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλλει και θα συνοδεύεται πάντα από πρόσθετες επεξηγηματικές πληροφορίες. Για να συμμετάσχει στο παιχνίδι, κάθε συμμετέχων πρέπει να συμφωνήσει με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις του παιχνιδιού που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και να τους συμμορφωθεί χωρίς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.
 5. Αρχές και προϋποθέσεις του παιχνιδιού
  Οι κανόνες και οι όροι του παιχνιδιού υπόκεινται σε αλλαγές, οι οποίες πάντα θα εξηγούνται και θα περιγράφονται στις συνοδευτικές αναρτήσεις στη σελίδα θαυμαστών του .
 6. Έπαθλα εντός του παιχνιδιού
  Τα έπαθλα στο παιχνίδι ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες στο και τις συνθήκες του παιχνιδιού.
 7. Κλήρωση νικητή από το παιχνίδι
  Η κλήρωση των νικητών στο παιχνίδι γίνεται από την εταιρεία Parfimo.bg, σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού.
 8. Ανακοίνωση του νικητή
  Οι νικητές θα ανακοινωθούν μετά το τέλος του παιχνιδιού στη σελίδα του
 9. Αποστολή δώρων
  Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με ανάρτηση στη σελίδα του fan, μέσω email ή τηλεφώνου.
  Ο διοργανωτής του παιχνιδιού δεν φέρει καμία ευθύνη για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των δώρων.
 10. Φορολογικά στοιχεία
  Τα κέρδη από παιχνίδια υπόκεινται σε φορολογία όπως περιγράφεται στην τοπική νομοθεσία.
 11. Άλλες πληροφορίες
  Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει, να παρατείνει, να διακόψει, να αρνηθεί ή να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και να αφαιρέσει συμμετέχοντες που παραβιάζουν τους γενικούς κανόνες του παιχνιδιού ή χρησιμοποιούν απαγορευμένα εργαλεία που παραβιάζουν τη σωστή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Εάν απαιτείται αλλαγή όρων ή κανόνων, αυτή η αλλαγή θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή ανάρτηση στη σελίδα. Η εγκυρότητα αυτών των αλλαγών προκύπτει από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στη δημοσίευση. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τυχαία τον νικητή, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.
  Αποκλείεται η αποκατάσταση της συμμετοχής στο παιχνίδι μέσω του γηπέδου. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το παιχνίδι κατά την κρίση τους και χωρίς να αναφέρουν λόγο. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι οριστικά, χωρίς δικαίωμα προσφυγής.
  Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει άλλες υποχρεώσεις έναντι των συμμετεχόντων στο παιχνίδι, όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου όπου θα δημοσιευτούν οι πληροφορίες του παιχνιδιού.
 12. Εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων
  Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (CPDP) ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
  Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει το κατά τη συμμετοχή στο παιχνίδι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, διευκρίνιση ή διευκρίνιση πληροφοριών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι ή την παραλαβή δώρων. εγγυάται ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα παρασχεθούν με οποιαδήποτε μορφή σε τρίτους ούτε θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Scroll to Top